اجرای تئاتر شانس در میزند در هتل آستریا کرملین پالاس آنتالیا نوروز 98
تور آنتالیا - نمایش شانس در میزند ؟ با حضور امیر مهدی ژوله - هتل آستریا کرملین پالاس
تور آنتالیا - نمایش شانس در میزند ؟ با حضور ارژنگ امیر فضلی - هتل آستریا کرملین پالاس
تور آنتالیا - نمایش شانس در میزند ؟ با حضور امیر محمد زند - هتل آستریا کرملین پالاس