اتاق کهربا تا کنون  « هشتمین شاهکار عجیب جهان» نامیده می شود
در تاریخ روسیه اسرار تاریخی مرتبط با ناپدید شدن شاهکارهایی وجود دارد که چند نسل از مورخان نتوانستند آنها را آشکار سازند. فروش اسرار آمیز کتابخانه فوق العاده با ارزش تزار ایوان مخوف در قرن 16، وسایل باارزش کلیسایی کلیساهای کرملین توسط ارتش ناپلئون ، ناپدید شدن اتاق کهربا از کاخ یکاترینبورگ سنت پطربورگ. بیش از 70 سال است که فرضیات و حدسیات زیادی در رابطه با آخرین شاهکار بیان می شوند.

اوایل قرن 18 تابلوهای بزرگ کهربایی به عنوان هدیه پادشاه « پروسی» به امپراطور پطر اول از پروسی به سنت پترزبورگ آورده شدند. راسترلی معمار مشهور ایتالیایی اتاقی از این تابلوها ساخت و جاهای خالی را آینه کاری کرد. این اتاق زیور باشکوه کاخ یکاترینبورگ در حومه سنت پطربورگ بود.

زیبایی و عظمت اتاق کهربا از هر تصوری فراتر می رفت. مساحت کل آن 100 متر مربع بود و ساخت آن از سنگ های طبیعی و آینه کاری در زمان فوق العاده کوتاه و بطرز باشکوهی انجام شده بود. اتاق کهربا، توسط معاصران شاهکار نامیده شد. تا کنون آن را « هشتمین شاهکار عجیب جهان» می نامند.

اتاق کهربا در عرض سالهای موجودیت خود بارها تعمیر و مرمت شد. آخرین کار های مرمت و بازسازی در تابستان سال 1941 میلادی آغاز شد. اما جنگ مانع اتمام این کارها شد. تسارسکویه سلو « قصبه تزار» در محاصره فاشیست ها بود و پس از آزادی آن اتاق کهربا ناپدید شد.

افسانه های زیادی با ناپدید شدن و محل بعدی نگهداری آن در ارتباط است. بر طبق یکی از آنها این اتاق از « تسارسکویه سلو» ( قصبه تزار) به شهر کیونیگسبورگ » منتقل شد که در زمان بمباران شهر سوخت. بر طبق یک فرضیه دیگر این اتاق به آمریکای جنوبی ارسال شد که تا کنون در دست اخلاف نازی ها قرار دارد. بر طبق یک فرضیه دیگر، در سال 1944 میلادی در زمان پیشروی نیروهای شوروی ، اتاق کهربا دمونتاژ و در زیرزمین های قلعه سلطنتی در « کیونگسبورگ پنهان شد. اما سربازانی که شهر را آزاد کردند، مورخان و باستان شناسان نتوانستند شاهکار کهربایی را پیدا کنند. تعدادی از آنها معتقدند که اتاق د مونتاژ شده هنوز هم در زیرزمین های تو در توی قلعه سلطنتی قرار دارند.

اثر هنری با ارزش که در سالهای گوناگون یا به آلمان و یا به روسیه تعلق داشت نباید ناپدید شود. به این دلیل با ادامه کارهای جستجو، در سال های 1980 قرن گذشته تصمیم گرفتند اتاق کهربا را از نو بسازند. متخصصان و کارشناسان زیادی در ساخت این اتاق شرکت داشتند و در سال 2033 میلادی به مناسبت 300 مین سالگرد سنت پطربورگ، اتاق بی نظیر کهربا آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان شد.

بیش از 10 سال است که هر علاقمندی می تواند از این شاهکار در کاخ یکاترینبورگ دیدن کند. با اولین نگاه به این اتاق باشکوه و بی نظیر نفس بند می آید. درخشش طلایی کهربا حس شگفتی و تأسف و امید به اینکه بهر حال زمانی اتاق کهربای ناپدید شده پیدا شود را برمی انگیزد.

اتاق کهربای روسیه