آغاز تحریم ها | سوخت به هواپیماهای ایرانی فروخته نمی شود

مسافران پروازهاى خارجى از عدم فروختن سوخت در فرودگاههايى مانند بيروت و هامبورگ به هواپيماهاى ايرانى خبر مى دهند.
به گزارش مسافران، از ١٥ مرداد ماه و با شروع تحريمها عليه ايران، سوخترسانى به هواپيماهاى ايرانى در آلمان و لبنان قطع شده است.
ممكن است در كشورهاى ديگرى نيز اين تحريم اعمال شده باشد.

آغاز تحریم ها | سوخت به هواپیماهای ایرانی فروخته نمی شود