تور آنتالیا 06 مرداد 1401 با پرواز پگاسوس

wdt_ID نام هتل درجه سرویس موقعیت توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT LOCATION INFO DBL SNG CHD W B CHD N B
2 SUENO BEACH SIDE 5 UALL SIDE 27,990,000 37,990,000 16,990,000 11,990,000
3 ASKA LARA RIVER SUITE 5 UALL LARA RIVER 32,990,000 45,790,000 18,490,000 11,990,000
4 MIRAGE PARK RESORT 5 UALL KEMER 33,490,000 46,590,000 18,690,000 11,990,000
5 ASKA LARA 5 UALL LARA 36,990,000 52,290,000 19,890,000 11,990,000
6 SUENO GOLF RESORT 5 UALL BELEK 37,990,000 53,690,000 20,090,000 11,990,000
7 SWANDOR TOPKAPI PALACE 5 UALL LARA FAMILY 4 PAX 37,990,000 37,990,000 37,990,000 37,990,000
8 SWANDOR TOPKAPI PALACE 5 UALL LARA DLX 40,990,000 64,590,000 23,190,000 11,990,000
9 SWANDOR TOPKAPI PALACE 5 UALL LARA SOPERIOR 41,990,000 66,390,000 23,690,000 11,990,000
10 SUENO DELUXE BELEK 5 UALL BELEK STD 43,990,000 63,390,000 22,190,000 11,990,000
نام هتل درجه سرویس موقعیت توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6