تور ایتالیا تابستان 1401 با پرواز ایران ایر

wdt_ID نام هتل درجه سرویس دو تخته یک تخته کودک 2 تا 12 سال
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT DBL SNG CHD 2 – 12 AGE
2 LA FIORITA 4 HB 18,500,000 18,500,000 13,990,000
3 1,590 € 1,990 € 1,090 €
4 ADMIRAL ART 4 HB 18,500,000 18,500,000 13,990,000
5 1,590 € 1,990 € 1,090 €
6 GRAND 5 HB 18,500,000 18,500,000 13,990,000
7 1,990 € 2,590 € 1,190 €
8 TIFFANY 3 HB 18,500,000 18,500,000 13,990,000
9 1,490 € 1,890 € 990 €
10 YES TOURING & SPA 4 HB 18,500,000 18,500,000 13,990,000
نام هتل درجه سرویس دو تخته یک تخته کودک 2 تا 12 سال