تور کوش آداسی 31 تیر 1401 با پرواز آتا

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT INFO DBL SNG CHD W B CHD N B
2 PAPILLONADA 3 BB NET 10,990,000 13,790,000 8,790,000 8,490,000
3 ROXX ROYAL 4 HB 13,990,000 18,190,000 8,590,000 8,490,000
4 ROYAL PALACE 4 ALL 16,290,000 21,790,000 8,890,000 8,490,000
5 SURTEL HOTEL 3 ALL 16,990,000 22,890,000 8,990,000 8,490,000
6 PANORAMA HILL (City's Hill) 4 ALL 18,490,000 25,400,000 9,290,000 8,490,000
7 BELMARE 4 ALL 19,290,000 26,590,000 9,390,000 8,490,000
8 LADONIA HOTEL ADAKULE 5 UALL 19,490,000 26,890,000 9,390,000 8,490,000
9 RAMADA SUITES 4 ALL 20,990,000 29,390,000 9,590,000 8,490,000
10 LABRANDA EPHESUS PRINCESS 5 ALL CLUB 22,490,000 31,690,000 9,790,000 8,490,000
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6