تور کوش آداسی با پرواز ایران ایرتور 20 مرداد 1401

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT INFO DBL SNG CHD W B CHD N B
2 PAPILLONADA 3 BB NET 11,490,000 13,890,000 8,490,000 7,990,000
3 ROXX ROYA 4 HB 14,290,000 17,990,000 9,290,000 7,990,000
4 SURTEL HOTEL 3 ALL 15,190,000 19,590,000 9,290,000 7,990,000
5 ROYAL PALACE 4 ALL 15,990,000 20,890,000 9,190,000 7,990,000
6 BELMARE 4 ALL 16,290,000 21,090,000 9,690,000 7,990,000
7 PANORAMA HILL 4 ALL 18,990,000 25,400,000 10,390,000 7,990,000
8 LADONIA HOTEL ADAKULE 5 UALL 19,290,000 25,990,000 10,290,000 7,990,000
9 RAMADA SUITES 4 ALL 21,390,000 32,090,000 10,690,000 7,990,000
10 LABRANDA EPHESUS PRINCESS 5 UALL CLUB 22,990,000 37,890,000 10,990,000 7,990,000
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6