تور کوش آداسی 17 تیر 1401 با پرواز آتا

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT INFO DBL SNG CHD W B CHD N B
2 PAPILLONADA 3 BB NET 9,490,000 12,690,000 6,990,000 6,490,000
3 ROXX ROYAL 4 HB 12,190,000 16,790,000 7,290,000 6,490,000
4 BELMARE 4 ALL 14,490,000 20,390,000 7,700,000 6,490,000
5 SURTEL HOTEL 3 ALL 15,490,000 21,690,000 7,790,000 6,490,000
6 PANORAMA HILL (City's Hill) 4 ALL 16,290,000 22,890,000 7,890,000 6,490,000
7 LADONIA HOTEL ADAKULE 5 UALL 16,990,000 23,990,000 7,990,000 6,490,000
8 ROYAL PALACE 4 ALL 17,490,000 24,990,000 8,090,000 6,490,000
9 LABRANDA EPHESUS PRINCESS 5 ALL CLUB 18,790,000 27,190,000 8,290,000 6,490,000
10 RAMADA SUITES 4 ALL 19,390,000 29,290,000 8,290,000 6,490,000
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6