حدود چند ماه پیش هواپیمایی از مدل ایرباس از نوع A۳۳۰ پهن پیکر دور برد وارد ایران و ایرلاین هوایی ایران ایر شد.
خوشبختانه از آنجایی که شرکت ابرآسا پرواز سعی در ارائه بهترین خدمات به مسافران خود می باشد

بخش فرست کلاس هواپیمای A330 ؛ دومین هواپیمای تحویلی ایرباس به ایران

بخش فرست کلاس هواپیمای A330 ؛ دومین هواپیمای تحویلی ایرباس به ایران


بخش فرست کلاس هواپیمای A330 ؛ دومین هواپیمای تحویلی ایرباس به ایران

بخش فرست کلاس هواپیمای A330 ؛ دومین هواپیمای تحویلی ایرباس به ایران


بخش فرست کلاس هواپیمای A330 ؛ دومین هواپیمای تحویلی ایرباس به ایران

بخش فرست کلاس هواپیمای A330 ؛ دومین هواپیمای تحویلی ایرباس به ایران


بخش فرست کلاس هواپیمای A330 ؛ دومین هواپیمای تحویلی ایرباس به ایران

بخش فرست کلاس هواپیمای A330 ؛ دومین هواپیمای تحویلی ایرباس به ایران

تصاویر زیر توسط مسافرین عزیز برای ما ارسال شده است ، این صندلی ها علاوه برراحتی و … فضای ایجاد شده مختص فقط یک نفر می باشد که همانطور در تصویر زیر میبینید مسافر کوچولوی عزیز ابرآسا پرواز براحتی در صندلی فرست کلاس ایرباس A330 ایران ایر خوابیده است .

صندلی فرست کلاس ایرباس A330 ایران ایر

صندلی فرست کلاس ایرباس A330 ایران ایر


صندلی فرست کلاس ایرباس A330 ایران ایر

صندلی فرست کلاس ایرباس A330 ایران ایر