فیلترینگ اینستاگرام | آیا اینستاگرام فیلتر می شود ؟ | فیلتر اینستاگرام و وزیر ارتباطات | فیلتر شدن اینستاگرام

آیا اینستاگرام فیلتر می شود ؟

وزیر ارتباطات با بیان اینکه خبری از فیلترینگ اینستاگرام نیست، گفت: مگر من مسئول فیلترینگ هستم که بخواهم درباره فیلتر نشدن اینستاگرام قول بدهم.

زیر ارتباطات با بیان اینکه خبری از فیلترینگ اینستاگرام نیست، گفت: مگر من مسئول

فیلترینگ هستم که بخواهم درباره فیلتر نشدن اینستاگرام قول بدهم.

به گزارش جماران، وی با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در خصوص فیلترینگ
اینستاگرام، افزود: مگر من مسئول فیلترینگ هستم که بخواهم درباره فیلتر نشدن
اینستاگرام قول بدهم؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: باید از مسئول فیلترینگ قول گرفت که اینستاگرام فیلتر نشود اما می‌گویم که خبری از فیلترینگ اینستاگرام نیست.
آذری جهرمی با اشاره به پیگیری‌ها در خصوص رفع فیلتر توییتر عنوان کرد: پیگیری‌های لازم را جهت رفع فیلتر توییتر انجام داده‌ام و نامه‌ای را در این زمینه تنظیم کرده‌ام که امضای شش وزیر پای آن است. امیدوارم این مساله در دستور کار قرار بگیرد و شاهد رفع فیلتر توییتر باشیم.

وی در خصوص زمان رفع فیلتر توییتر گفت: در این زمینه باید دادستانی نسبت به این کار اقدام کند و ما منتظر اقدام دادستانی کشور هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رفع فیلتر شدن تلگرام بیان کرد: در خصوص رفع فیلتر تلگرام اظهار نظری ندارم و در این زمینه باید از مرجع فیلترینگ سوال کرد که آیا تلگرام رفع فیلتر می‌شود یا خیر؟ ما تلگرام را فیلتر نکرده‌ایم و باید در این خصوص دستگاه قضایی کشور تصمیم‌گیری کند.

فیلترینگ اینستاگرام قطعا تاثیر منفی در فضای مجازی بدنبال خواهد داشت و محدودیت نسل جوان همیشه زاه کار مثبتی نخواهد بود ، از دیدگاه منطقی فرهنگ سازی فضای مجازی بسیار بهتر از محدود
کردن فضای مجازی می باشد ؛ زیرا با اعمال محدودیت قطعا ابزارهای منفی برای دور زدن این محدودیت ها
در دسترس عموم و بخصوص کودکان قرار خواهد گرفت .

فیلترینگ اینستاگرام | آیا اینستاگرام فیلتر می شود ؟ | فیلتر اینستاگرام و وزیر ارتباطات | فیلتر شدن اینستاگرام