مدارک مورد نیاز سفارت مجارستان

برای راحتی شما مسافران عزیز ، اطلاعات زیر شامل مدارک سفارت مجارستان می باشد که برای راحتی شما دوستان قرار داده ایم ، امیدواریم که این توضیحات پاسخگوی سوالات شما در زمینه مدارک سفارت مجارستان باشد .

مدارک سفارت مجارستان

* ترجمه ها بدون نیاز به تائیده دادگستری و وزارت امور خارجه می باشند.

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی.

الف) مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود. ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

6قطعه عکس 4 * 6 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید.

3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک.

الف) حسابهای جاری: کارکرد شش ماه اخیر.

* در صورت نداشتن گردش حساب، گواهی موجودی حساب نیز قابل ارائه میباشد.

ب) سپردههای بانکی.

* ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر بین الملل قابل قبول میباشد.

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000 ریال باشد.

5) اصل و ترجمه سند مالکیت.

6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی.

ب) وکلا: پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی وتاییدیه

مرخصی، آخرین لیست بیمه.

د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس.

ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامه  اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه  اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه

کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.

7) برای فرزندان زیر 11 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانمهای متأهل که تنها سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانمهای خانه دار.

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500،000،000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس ازبررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتهای بیشتر متعاقباً اعلام میگردد.

 * لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگه  A4 و در یک نسخه ارائه شود.