مدارک مورد نیاز جهت دریافت ارز از صرافی ها | مدارک مورد نیاز دریافت ارز مسافرتی | مدارک مورد نیاز دریافت ارز دانشجویی

در طی جلستا مختلف توسط مسئولین مرتبط با ارز ، نشست ها و بررسی های متفاوت کارشناسان ، افراد با توجه به جدول زیر و با ارائه مدارک مورد نیاز می توانند اقدام به دریافت ارز نمایند .

فهرست مصارف ارزی خدماتی

مدارک مثبتهسر فصل خدمات مجاز
بلیط – گذرنامه – ویزا ( در مورر کشورهایی که نیاز به ویزا دارند . )مسافرتی
مجوز پزشک متخصص داخلی و پیش فاکتور مرکز درمان خارج از کشوردرمانی
صروتحساب داشگاه مربوطهدانشجویی
تایید دانشگاه مربوطهفرصت مطالعاتی
ارائه صورتحساب و فیش فاکتور مربوطهحق عضویت و حق ثبت نام  در سازمان های مجامع بین المللی
با تایید سازمان توسعه و تجارتهزینه شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور
با ارائه صورتحساب وکیل در خارج از کشور با تایید نمایندگی ج.ا.ا در کشور مورد نظرحق الوکاله دعاوی خارجی
با ارائه درخواست حاوی شرح هزینه مورد نیاز متقاضیهزینه دفاتر خارج از کشور
با ارائه درخواست حاوی شرح هزینه مورد نیاز متقاضیهزینه اجاره و اشتراک اطلاعات ( اینترنت و … )
با درخواست متقاضی ارائه صورتحساب مربوطههزینه برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز و مسابقات
با درخواست متقاضی و ارائه مدارک و اسناد مثبتههزینه انجام آزمایش و …
با ارائه درخواست متقاضی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیهزینه خرید امتیاز پخش فیلم
با ارائه درخواست و تایید سازمان هواپیمایی کشوریهزینه بابت سوخت ، ناوبری و …
مدارک مورد نیاز دریافت ارز

مدارک مورد نیاز دریافت ارز

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ارز از صرافی ها | مدارک مورد نیاز دریافت ارز مسافرتی | مدارک مورد نیاز دریافت ارز دانشجویی