مدارک مورد نیاز جهت دریافت ارز از صرافی ها | مدارک مورد نیاز دریافت ارز مسافرتی | مدارک مورد نیاز دریافت ارز دانشجویی

در طی جلستا مختلف توسط مسئولین مرتبط با ارز ، نشست ها و بررسی های متفاوت کارشناسان ، افراد با توجه به جدول زیر و با ارائه مدارک مورد نیاز می توانند اقدام به دریافت ارز نمایند .

فهرست مصارف ارزی خدماتی

مدارک مثبته سر فصل خدمات مجاز
بلیط – گذرنامه – ویزا ( در مورر کشورهایی که نیاز به ویزا دارند . ) مسافرتی
مجوز پزشک متخصص داخلی و پیش فاکتور مرکز درمان خارج از کشور درمانی
صروتحساب داشگاه مربوطه دانشجویی
تایید دانشگاه مربوطه فرصت مطالعاتی
ارائه صورتحساب و فیش فاکتور مربوطه حق عضویت و حق ثبت نام  در سازمان های مجامع بین المللی
با تایید سازمان توسعه و تجارت هزینه شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور
با ارائه صورتحساب وکیل در خارج از کشور با تایید نمایندگی ج.ا.ا در کشور مورد نظر حق الوکاله دعاوی خارجی
با ارائه درخواست حاوی شرح هزینه مورد نیاز متقاضی هزینه دفاتر خارج از کشور
با ارائه درخواست حاوی شرح هزینه مورد نیاز متقاضی هزینه اجاره و اشتراک اطلاعات ( اینترنت و … )
با درخواست متقاضی ارائه صورتحساب مربوطه هزینه برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز و مسابقات
با درخواست متقاضی و ارائه مدارک و اسناد مثبته هزینه انجام آزمایش و …
با ارائه درخواست متقاضی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هزینه خرید امتیاز پخش فیلم
با ارائه درخواست و تایید سازمان هواپیمایی کشوری هزینه بابت سوخت ، ناوبری و …
مدارک مورد نیاز دریافت ارز

مدارک مورد نیاز دریافت ارز

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ارز از صرافی ها | مدارک مورد نیاز دریافت ارز مسافرتی | مدارک مورد نیاز دریافت ارز دانشجویی