کشف جهنم هفت طبقه در زیر زمین ترکیه
عجیب ترین و قدیمیترین شهر زیر زمینی جهان با نام درین گوی یعنی چاه عمیق در شهر کاپادوکیه واقع در آناتولی ترکیه کشف شد، درین گوی یه نام ترکی است یعنی چاه عمیق، این شهر میتواند یکی از عجایب جهان محسوب شود.