کوه های تیانمن با ارتفاعی حدود 1518.6 متر در 8 کیولومتری مرکز ژنژیجی چین واقع شده است.

در بالای این کوه  بلند ترین و طولانی ترین پل کابلی خودرو جهان به طول 7455 متر قرار دارد .
همچنین شما می توانید برسید به جاده ای  به نام بزرگراه آسمان که 99 چرخش دارد.
این جاده یکی از قابل توجه ترین جاده های مارپیچ جهان است که ساختو ساز در آن 8 سال به طول می کشد.
  طول مسیر این جاده از11 کیلومتر کنتر است و فاصله بین هر چرخش بین 200 تا 1300 متر می باشدو زاویه شیب آن 70 در جه می باشد.
 در ادامه تصاویری از  گذرگاه آسمان که به عجیب ترین جاذبه گردشگری جهان نیز معروف است را مشاهده می کنید.