تور ایروان نوروز 96 با پرواز قشم ایر
تور ارمنستان نوروز 96 با پرواز زاگرس