تور پاتایا نوروز 96 با پرواز جت آسیا
تور بانکوک نوروز 96 با پرواز جت آسیا
تور ترکیبی تایلند نوروز 96 با پرواز جت آسیا
تور ترکیبی تایلند نوروز 96 با پرواز عمان ایر
تور ترکیبی تایلند نوروز 96 با پرواز عمان ایر
تور پوکت ساموئی با پرواز عمان ایر نوروز 96
تور ترکیبی تایلند نوروز 96 با پرواز عمان ایر
تور ترکیبی تایلند نوروز 96 با پرواز تای ایرویز
تور ترکیبی تایلند نوروز 96 با پرواز ماهان ( 7 شب و 8 روز )