تور مارماریس نوروز 96 با پرواز معراج
تور آنتالیا ویژه نوروز 96 با پرواز معراج
تور ترکیبی آنتالیا + استانبول نوروز 96 با پرواز معراج
تور کوش آداسی نوروز 96 با پرواز معراج
تور استانبول نوروز 96 با پرواز معراج
تور آنتالیا نوروز 96 با پرواز زاگرس 6 شب 06 و 07 فروردین ماه
تور استانبول نوروز 96 با پرواز ایران ایر
تور آنکارا نوروز 96 با پرواز ایران ایر