تور آنتالیا ویژه 14 و 15 مهر ماه با پرواز کیش ایر
تور کوش آداسی ویژه 13 مهر ماه با پرواز معراج
تور مارماریس ویژه 06 مهر ماه با پرواز کیش ایر
تور ترکیبی کوبا و مکزیک با پرواز ترکیش 15 شب
تور ترکیبی اروپا با پرواز آلیتالیا ویژه 2 دی ماه
تور ایتالیا + اسپانیا ویژه 15 آذر ماه با پرواز آلیتالیا
تور ترکیبی اروپا ویژه 25 آبان ماه با پرواز آلیتالیا
تور آنتالیا + فرانسه با پرواز آلیتالیا ویژه 19 آبان ماه
تور ترکیبی اروپا 26 آبان ماه با پرواز ایژین
تور یونان 4 شب با پرواز ایژین تا 24 دی ماه
تور یونان 7 شب با پرواز ایژین ویژه 28 آبان ماه
تور ترکیبی یونان ، ایتالیا ، فرانسه و اسپانیا 15 شب با پرواز ایژین