تور گرجستان با پرواز قشم ایر
تور دبی نوروز 98 با پرواز ماهان
تور دبی نوروز 98 با پرواز ایر عربیا
تور دبی نوروز 98 با پرواز ایرعربیا
تور استانبول با پرواز معراج اسفند 97
تور استانبول با پرواز معراج
تور استانبول نوروز 98 با پرواز معراج