تور نپال با پرواز قطر 8شب (ویژه 11 خرداد)
تور ترکیبی اسپانیا،ایتالیا،فرانسه با پرواز ماهان 11شب (ویژه 13خرداد)
تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا(5شب پاریس،2شب ونیز،3شب رم)با پرواز ترکیش ایر