تور ترکیبی چین 4 شب شانگهای + 3 شب پکن
تور ترکیبی چین با پرواز ماهان 7 شب ویژه مهر ماه