تور پکن با پرواز ایر آستانا ویژه آبان تا دی ماه - 8 شب و 7 روز