تور بمبئی + گوا با پرواز ایران ایر
تور ترکیبی هند 7 شب با پرواز ماهان 7 شب و 8 روز