تور بمبئی + گوا تا 07 مهر ماه با پرواز ایران ایر
تور ترکیبی بمبئی + گوا با پرواز ایران ایر ، ویژه مهر ماه
تور ترکیبی هند با پرواز ماهان 7 شب و 8 روز