تور کوالالامپور + لنکاوی تا 08 آبان ماه با پرواز ماهان
تور کوالالامپور + پنانگ تا 08 آبان ماه با پرواز ماهان
تور کوالالامپور + سنگاپور تا 08 آبان ماه با پرواز ماهان
تور کوالالامپور تا 08 آبان ماه با پرواز ماهان