تور کوالالامپور + لنکاوی تا 08 آبان ماه با پرواز ماهان
تور کوالالامپور + پنانگ تا 08 آبان ماه با پرواز ماهان
تور کوالالامپور + سنگاپور تا 08 آبان ماه با پرواز ماهان
تور کوالالامپور تا 08 آبان ماه با پرواز ماهان
تور باکو تا 09 آبان ماه با پرواز ماهان
تور ترکیبی چین 4 شب شانگهای + 3 شب پکن
تور ترکیبی چین با پرواز ماهان 7 شب ویژه مهر ماه