تور مارمایس ویژه 19 خرداد ماه با پرواز کیش ایر به مقصد دنیزلی
تور مارماریس 18 خرداد ماه با پرواز معراج به مقصد ازمیر
تور بدروم ویژه 18 خرداد ماه با پرواز معراج به مقصد ازمیر
تور بدروم 19 خرداد ماه با پرواز کیش ایر به مقصد دنیزلی
تور مارماریس 18 خرداد ماه با پرواز کیش ایر
تور دیدیم 18 خرداد ماه با پرواز کیش ایر
تور دیدیم با پرواز معراج ویژه خرداد ماه
تور کئش آداسی با پرواز معراج ویژه خرداد ماه
تور کوش آداسی با پرواز کیش ایر به مقصد ازمیر
تور بدروم 18 خرداد ماه با پرواز کیش ایر
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس
تور آنتالیا 19 و20 خرداد ماه با پرواز کیش ایر
تور استانبول ویژه اردیبهشت و خرداد ماه با پرواز ایران ایر
تور استانبول ویژه اردیبهشت و خرداد ماه با پرواز ایران ایر
تور آنتالیا 20 خرداد ماه با پرواز پگاسوس
تور آنتالیا 13 خرداد ماه با پروازکیش ایر
تور آنکارا ویژه خرداد ماه 1396