تور آنتالیا ویژ0 27 اسفند ماه با پرواز معراج
تور مارماریس نوروز 96 با پرواز معراج
تور آنتالیا نوروز 96 با پرواز معراج
تور مارماریس ویژه 04 فروردین ماه
تور مارماریس نوروز 96 با پرواز معراج
تور آنتالیا نوروز 96 با پرواز معراج
تور استانبول نوروز 96 با پرواز ایران ایر
تور آنکارا نوروز 96 با پرواز ایران ایر