پیست اسکی دیزین؛ بی نظیر در خاورمیانه

/
پیست وابسته به امکانات ویژه و خاص فنی، محل برگزاری مسابقات و…

نشستن برف بر شاخه های لخت درختان-تهران

/
پاییز تمام شد و درختان هم برگهای خود را ریختند…