سفر به چین
ریو دو ژانیرو ( مستند + فیلم )
مستند تور کشتی کروز
جن های وحشتناک و عجیب
جن های وحشتناک و عجیب
مستند زیبای اورشلیم
فیلم : پر هیجان ترین وسایل شهربازی دنیا
ویدئو دور دنیا در 3 دقیقه