در سال 2004 خطوط حمل و نقل هوایی کرندن با مشارکت دو شرکت هلندی و ترک atilay uslu و yildiray karaer تاسیس شد.

 کرندن با اخذ گواهینامه های aoc,jar-opt 1,iso 10002وiso 9001, shy/jar پروازهای خود را با موفقیت کامل شروع کرده و ادامه می دهد بک فروند بوئینگ 300-737 دو فروندبوئینگ 400-737 و هفت فروندبوئینگ800-737 در ناوگان هوایی کرندن وجود دارد. پروازهای کرندن در 33 کشور ,137 شهر جهان و 13 شهر از ترکیه انجام می پذیرد. ناوگان هوایی کرندن مجهز به آخرین فن آوری ها در استفاده از دستگاههای الکترونیکی خودکار هوانوردی با استانداردEU-OPS می باشد.همچنین فرایند اخذ گواهینامه IOSA تا پایان سال 2012 به نتیجه خواهد انجامید. تقویت ساختار شرکت در کوتاه مدت تبیین و تعیین برنامه های رشد در بلند مدت از جمله اهداف این شرکت می باشد. سیاست های کیفیت و ایمنی هواپیمایی کرندن متعهد به راه اندازی و توسعه مستمر سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی به منظور نزدیک شدن به استانداردهای صنعت حمل و نقل هوایی و بر آوردن انتظارات مشتریان خود توسط پروازهای امن ,مقرون به صرفه و عملیات پروازموثر می باشد. اصول کرندن برای رسیدن به اهداف خود به شرح زیر می باشد : ایجاد حس امنیت در مسافران تطبیق استانداردهای کیفیت مطابق با الزامات PGCA ترکیه بکارگیری تیم مجرب , ایمنی گرایی , مشتری مداری متمرکز و ایجاد انگیزه پرسنلی بکارگیری عوامل موثر و کارامد اعتقاد به فرهنگ قوی و تشویق پرسنل برای گزارش اشتباهات و خطاها به صورت آزادانه ایجاد آگاهی از تحولات جدید و به اشتراک گذاری دانش ایجاد تعامل مشترک در زمینه های مختلف با کلیه شرکت های مربوطه