ثبت نام در تورهای لحظه آخری

5 + 1 = ?

رفت 20 اسفند
کودک 2 – 6 کودک 6 – 12 یک تخته دو تخته توضیحات موقعیت سرویس نام هتل

4,990,000

6,290,000

8,490,000

6,990,000

NET KEMER BB BELDIBI KEMER

4,990,000

6,290,000

9,600,000

7,790,000

KEMER ALL BELDIBI KEMER

4,990,000

6,290,000

10,090,000

7,990,000

LARA HB LARA PALACE

4,990,000

6,290,000

11,900,000

9,190,000

CITY BB CENDER

4,990,000

6,290,000

13,090,000

9,490,000

BELEK ALL BELKON

4,990,000

6,290,000

12,900,000

9,790,000

CITY UALL CENDER

4,990,000

6,290,000

13,790,000

10,290,000

CITY UALL LAREN SEASIDE

4,990,000

6,290,000

14,790,000

10,790,000

BELEK UALL SENSITIVE PREMIUM

4,990,000

6,290,000

14,990,000

10,990,000

استخر روباز آب گرم LARA UALL GRAND PARK LARA

4,990,000

6,490,000

16,790,000

11,990,000

LARA UALL ASKA LARA

4,990,000

6,490,000

17,490,000

12,290,000

KEMER UALL MIRAGE PARK

4,990,000

6,490,000

17,490,000

12,290,000

LARA UALL MELAS

4,990,000

6,490,000

19,390,000

13,290,000

KONYALTI UALL PORTO BELLO

4,990,000

6,490,000

19,590,000

13,490,000

BELEK UALL IC SANTAI FAMILY

4,990,000

6,490,000

20,790,000

13,990,000

استخر روباز آب گرم LARA UALL SHERWOOD EXCLUSIVE

4,990,000

9,090,000

20,200,000

13,990,000

LARA UALL ROYAL WINGS LARA

4,990,000

6,490,000

20,790,000

14,090,000

استخر روباز آب گرم LARA UALL FAME RESIDENCE

4,990,000

6,490,000

20,890,000

14,190,000

استخر روباز آب گرم LARA ALL IC GREEN PALACE

4,990,000

6,490,000

20,890,000

14,190,000

استخر روباز آب گرم LARA UALL TRENDY LARA

4,990,000

6,490,000

20,890,000

14,190,000

استخر روباز آب گرم LARA UALL ADALYA ELITE LARA

4,990,000

6,490,000

21,490,000

14,490,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL GRANADA LUXURY

4,990,000

6,490,000

22,290,000

14,890,000

استخر روباز آب گرم LARA UALL ASTERIA KREMLIN

4,990,000

6,490,000

22,290,000

14,990,000

استخر روباز آب گرم LARA UALL LIMAK LARA

4,990,000

6,490,000

22,390,000

14,990,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL SPICE

4,990,000

6,490,000

22,390,000

14,990,000

BELEK UALL CONCORD DELUXE

4,990,000

6,490,000

22,390,000

14,990,000

استخر روباز آب گرم LARA UALL TITANIC BEACH

4,990,000

6,490,000

22,590,000

15,190,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL XANADU RESORT

4,990,000

6,490,000

22,590,000

15,190,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL BELLIS DELUXE

4,990,000

10,800,000

24,690,000

16,490,000

LARA UALL ROYAL SEGINUS

4,990,000

6,990,000

25,890,000

16,990,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL SUENO Dlx BELEK

4,990,000

6,990,000

25,890,000

16,990,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL TITANIC DELUXE

4,990,000

6,990,000

27,690,000

17,990,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL SUSESI Luxury

4,990,000

11,890,000

27,890,000

17,990,000

استخر روباز آب گرم LARA UALL DELPHIN IMPERIAL

4,990,000

6,990,000

32,890,000

20,990,000

استخر روباز آب گرم LARA ALL TITANIC MARDAN PALACE

4,990,000

7,290,000

34,090,000

21,490,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL VOYAGE BELEK

4,990,000

7,290,000

34,590,000

21,990,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL SELECTUM LUXURY

4,990,000

7,290,000

35,890,000

22,490,000

BELEK UALL GLORIA GOLF

4,990,000

7,290,000

35,890,000

22,490,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL CORNELIA DELUXE

4,990,000

7,290,000

36,190,000

22,790,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL CALISTA LUXURY

4,990,000

7,290,000

37,590,000

23,490,000

استخر روباز آب گرم BELEK ALL THE LAND OF LEGEND

4,990,000

7,290,000

39,390,000

24,490,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL CORNELIA DIAMOND

4,990,000

7,290,000

40,890,000

25,290,000

استخر روباز آب گرم LARA UALL NIRVANA

4,990,000

7,290,000

55,190,000

33,290,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL REGNUM CARYA

4,990,000

7,290,000

69,590,000

41,290,000

استخر روباز آب گرم BELEK UALL MAXX ROYAL BELEK

قیمت تور آنتالیا تاریخ رفت شنبه ها 14 اسفند 1400
کودک 2 – 6 کودک 6 – 12 یک تخته دو تخته توضیحات موقعیت سرویس نام هتل

4,690,000

4,690,000

6,490,000

4,990,000

NET KEMER BB BELDIBI KEMER

4,690,000

5,190,000

8,090,000

5,990,000

N/A LARA HB LARA PALACE

4,690,000

4,990,000

7,890,000

5,990,000

N/A KEMER ALL BELDIBI KEMER

4,690,000

5,190,000

10,290,000

7,490,000

N/A CITY BB CENDER

FAMILY 4 PAX = 7.490.000

N/A LARA UALL GRAND PARK LARA

4,690,000

5,190,000

10,990,000

7,790,000

N/A CITY UALL CENDER

4,690,000

5,190,000

11,490,000

7,890,000

N/A BELEK ALL BELKON

4,690,000

5,190,000

11,990,000

7,990,000

استخر آب گرم LARA UALL GRAND PARK LARA

4,690,000

5,190,000

12,690,000

8,790,000

N/A KEMER ALL ROX ROYAL

4,690,000

5,490,000

12,390,000

8,990,000

N/A SIDE ALL SIDE CROWN PALACE

4,690,000

5,490,000

13,290,000

9,290,000

N/A BELEK   SENSITIVE PREMIUM BELEK

4,690,000

5,490,000

13,850,000

9,790,000

N/A KONYALTI ALL SEALIFE FAMILY RESORT

4,690,000

5,490,000

14,490,000

9,990,000

N/A KONYALTI UALL PORTO BELLO

4,690,000

5,490,000

14,590,000

9,990,000

استخر آب گرم KEMER UALL AKKA ALINDA

4,690,000

5,490,000

14,590,000

9,990,000

N/A KEMER UALL FAME RESIDENCE KEMER

4,690,000

5,490,000

14,890,000

10,290,000

استخر آب گرم KEMER UALL LIMAK LIMRA

4,690,000

5,490,000

15,390,000

10,490,000

N/A KEMER UALL AKKA ANTEDON

4,690,000

5,490,000

15,290,000

10,490,000

N/A LARA UALL ASKA LARA

4,690,000

5,490,000

15,990,000

10,790,000

N/A KEMER UALL MIRAGE PARK RESORT

4,690,000

5,490,000

15,990,000

10,790,000

N/A LARA UALL MELAS

4,690,000

5,490,000

16,190,000

10,990,000

N/A BELEK UALL LIMAK ARCADIA PORT RESORT

4,690,000

5,490,000

17,100,000

11,490,000

N/A BELEK UALL LIMAK ATLANTIS DELUXE

4,690,000

5,490,000

17,590,000

11,490,000

استخر آب گرم LARA UALL ADALYA ELITE LARA

4,690,000

5,490,000

17,900,000

11,690,000

استخر آب گرم BELEK UALL SPICE

4,690,000

5,490,000

17,700,000

11,790,000

استخر آب گرم LARA UALL FAME RESIDENCE LARA

4,690,000

5,490,000

18,490,000

11,790,000

استخر آب گرم LARA UALL TITANIC BEACH LARA

4,690,000

5,490,000

18,790,000

11,990,000

استخر آب گرم BELEK UALL GRANADA LUXURY BELEK

4,690,000

5,490,000

18,390,000

11,990,000

استخر آب گرم LARA UALL SHERWOOD EXCLUSIVE LARA

4,690,000

5,490,000

18,990,000

12,290,000

استخر آب گرم LARA UALL ASTERIA KREMLIN PALACE

4,690,000

5,490,000

18,890,000

12,490,000

استخر آب گرم LARA UALL IC GREEN PALACE

4,690,000

5,490,000

19,490,000

12,790,000

استخر آب گرم CITY UALL RIXOS DOWN TOWN

4,690,000

5,490,000

19,190,000

12,790,000

N/A LARA UALL CONCORD DELUXE

4,690,000

5,490,000

19,990,000

12,990,000

استخر آب گرم LARA UALL LIMAK LARA DELUXE

4,690,000

9,390,000

21,190,000

13,790,000

استخر آب گرم LARA UALL ROYAL SEGINUS

4,690,000

5,690,000

22,190,000

13,990,000

استخر آب گرم BELEK UALL TITANIC DELUXE BELEK

4,690,000

5,190,000

22,190,000

14,290,000

استخر آب گرم BELEK UALL SUSESI Luxury

4,690,000

9,590,000

22,590,000

14,490,000

استخر آب گرم LARA UALL DELPHIN IMPERIAL

4,690,000

5,690,000

23,190,000

14,990,000

استخر آب گرم BELEK UALL SUENO DELUXE BELEK

4,690,000

5,690,000

26,490,000

16,790,000

استخر آب گرم BELEK UALL SELECTUM LUXURY

4,690,000

5,690,000

27,390,000

17,290,000

N/A LARA UALL NIRVANA COSMOPOLITAN

4,690,000

5,690,000

29,190,000

17,990,000

استخر آب گرم LARA UALL TITANIC MARDAN PALACE

4,690,000

6,190,000

31,390,000

19,490,000

N/A BELEK UALL GLORIA GOLF

4,690,000

6,190,000

33,390,000

20,790,000

استخر آب گرم BELEK UALL CALISTA LUXURY RESORT

4,690,000

6,190,000

34,890,000

21,490,000

N/A BELEK UALL CORNELIA DIAMOND

قیمت تور آنتالیا 21 اسفند
کودک 2 – 6 کودک 6 – 12 یک تخته دو تخته توضیحات موقعیت سرویس نام هتل

4,990,000

4,990,000

6,790,000

5,290,000

NET KEMER BB BELDIBI KEMER

4,990,000

5,490,000

8,390,000

6,290,000

LARA HB LARA PALACE

4,990,000

5,290,000

8,190,000

6,290,000

KEMER ALL BELDIBI KEMER

4,990,000

5,490,000

10,590,000

7,790,000

CITY BB CENDER

FAMILY 4 PAX = 7.790.000

  LARA UALL GRAND PARK LARA

4,990,000

5,490,000

11,290,000

8,090,000

CITY UALL CENDER

4,990,000

5,490,000

11,790,000

8,190,000

BELEK ALL BELKON

4,990,000

5,490,000

12,290,000

8,290,000

استخر آب گرم LARA UALL GRAND PARK LARA

4,990,000

5,490,000

12,990,000

9,090,000

KEMER ALL ROX ROYAL

4,990,000

5,790,000

12,690,000

9,290,000

SIDE ALL SIDE CROWN PALACE

4,990,000

5,790,000

13,590,000

9,590,000

BELEK UALL SENSITIVE PREMIUM BELEK

4,990,000

5,790,000

14,150,000

10,090,000

KONYALTI ALL SEALIFE FAMILY RESORT

4,990,000

5,790,000

14,790,000

10,290,000

KONYALTI UALL PORTO BELLO

4,990,000

5,790,000

14,890,000

10,290,000

استخر آب گرم KEMER UALL AKKA ALINDA

4,990,000

5,790,000

14,890,000

10,290,000

KEMER UALL FAME RESIDENCE KEMER

4,990,000

5,790,000

15,190,000

10,590,000

استخر آب گرم KEMER UALL LIMAK LIMRA

4,990,000

5,790,000

15,690,000

10,790,000

KEMER UALL AKKA ANTEDON

4,990,000

5,790,000

15,590,000

10,790,000

LARA UALL ASKA LARA

4,990,000

5,790,000

16,290,000

11,090,000

KEMER UALL MIRAGE PARK RESORT

4,990,000

5,790,000

16,290,000

11,090,000

LARA UALL MELAS

4,990,000

5,790,000

16,490,000

11,290,000

BELEK UALL LIMAK ARCADIA SPORT

4,990,000

5,790,000

17,400,000

11,790,000

BELEK UALL LIMAK ATLANTIS DELUXE

4,990,000

5,790,000

17,890,000

11,790,000

استخر آب گرم LARA UALL ADALYA ELITE LARA

4,990,000

5,790,000

18,200,000

11,990,000

استخر آب گرم BELEK UALL SPICE

4,990,000

5,790,000

18,000,000

12,090,000

استخر آب گرم LARA UALL FAME RESIDENCE LARA

4,990,000

5,790,000

18,790,000

12,090,000

استخر آب گرم LARA UALL TITANIC BEACH LARA

4,990,000

5,790,000

19,090,000

12,290,000

استخر آب گرم BELEK UALL GRANADA LUXURY BELEK

4,990,000

5,790,000

18,690,000

12,290,000

استخر آب گرم LARA UALL SHERWOOD EXCLUSIVE LARA

4,990,000

5,790,000

19,290,000

12,590,000

استخر آب گرم LARA UALL ASTERIA KREMLIN PALACE

4,990,000

5,790,000

19,190,000

12,790,000

استخر آب گرم LARA ALL IC GREEN PALACE

4,990,000

5,790,000

19,490,000

13,090,000

LARA UALL CONCORD DELUXE

4,990,000

5,790,000

20,290,000

13,290,000

استخر آب گرم LARA UALL LIMAK LARA DELUXE

4,990,000

9,690,000

21,490,000

14,090,000

استخر آب گرم LARA UALL ROYAL SEGINUS

4,990,000

5,990,000

22,490,000

14,290,000

استخر آب گرم BELEK UALL TITANIC DELUXE BELEK

4,990,000

5,490,000

22,490,000

14,590,000

استخر آب گرم BELEK UALL SUSESI Luxury

4,990,000

5,990,000

23,490,000

15,290,000

اسخر آب گرم BELEK UALL SUENO DELUXE BELEK

4,990,000

5,990,000

26,790,000

17,090,000

استخر آب گرم BELEK UALL SELECTUM LUXURY

4,990,000

5,990,000

27,690,000

17,590,000

LARA UALL NIRVANA COSMOPOLITAN

4,990,000

6,490,000

31,690,000

19,790,000

BELEK UALL GLORIA GOLF

4,990,000

6,490,000

33,690,000

21,090,000

استخر آب گرم BELEK UALL CALISTA LUXURY RESORT

4,990,000

6,490,000

35,190,000

21,790,000

BELEK UALL CORNELIA DIAMOND

قیمت تور آنتالیا 05 ، 06 و 07 اسفند 1400
کودک 6 – 2 کودک 6 – 12 یک تخته دو تخته توضیحات موقعیت سرویس نام هتل

3,990,000

4,290,000

6,490,000

4,990,000

KEMER BB BELDIBI KEMER

3,990,000

4,290,000

7,600,000

5,790,000

KEMER ALL BELDIBI KEMER

3,990,000

4,290,000

8,090,000

5,990,000

LARA HB LARA PALACE

3,990,000

4,290,000

9,900,000

7,190,000

CITY BB CENDER

3,990,000

4,290,000

11,090,000

7,490,000

BELEK ALL BELKON

3,990,000

4,290,000

10,900,000

7,790,000

CITY UALL CENDER

FAMILY 4 PAX = 8.200.000

LARA UALL GRAND PARK LARA

3,990,000

4,290,000

11,790,000

8,290,000

CITY UALL LAREN SEASIDE

3,990,000

4,290,000

12,790,000

8,790,000

BELEK UALL SENSITIVE PREMIUM BELEK

3,990,000

4,290,000

12,990,000

8,990,000

استخر آب گرم LARA UALL GRAND PARK LARA

3,990,000

4,290,000

13,690,000

9,290,000

KONYALTI ALL SEALIFE FAMILY RESORT

3,990,000

4,490,000

14,790,000

9,990,000

LARA UALL ASKA LARA

3,990,000

4,490,000

15,490,000

10,290,000

KEMER UALL MIRAGE PARK RESORT

3,990,000

4,490,000

15,490,000

10,290,000

LARA UALL MELAS

3,990,000

4,490,000

17,390,000

11,290,000

KONYALTI UALL PORTO BELLO

3,990,000

4,490,000

17,590,000

11,490,000

BELEK UALL IC SANTAI FAMILY RESORT

3,990,000

4,490,000

17,890,000

11,690,000

استخر آب گرم LARA UALL ADALYA ELITE LARA

3,990,000

4,490,000

18,790,000

11,990,000

استخر آب گرم LARA UALL SHERWOOD EXCLUSIVE LARA

3,990,000

4,490,000

18,790,000

12,090,000

استخر آب گرم LARA UALL FAME RESIDENCE LARA

3,990,000

4,490,000

18,890,000

12,190,000

استخر آب گرم LARA ALL IC GREEN PALACE

3,990,000

4,490,000

18,890,000

12,190,000

استخر آب گرم LARA UALL TRENDY LARA

3,990,000

4,490,000

19,490,000

12,490,000

استخر آب گرم BELEK UALL GRANADA LUXURY BELEK

3,990,000

4,490,000

20,290,000

12,890,000

استخر آب گرم LARA UALL ASTERIA KREMLIN PALACE

3,990,000

4,490,000

20,290,000

12,990,000

استخر آب گرم LARA UALL LIMAK LARA DELUXE

3,990,000

4,490,000

20,390,000

12,990,000

استخر آب گرم BELEK UALL SPICE

3,990,000

4,490,000

20,390,000

12,990,000

LARA UALL CONCORD DELUXE

3,990,000

4,490,000

20,390,000

12,990,000

استخر آب گرم LARA UALL TITANIC BEACH LARA

3,990,000

4,490,000

20,590,000

13,190,000

استخر آب گرم BELEK UALL BELLIS DELUXE

3,990,000

8,800,000

22,690,000

14,490,000

LARA UALL ROYAL SEGINUS

3,990,000

4,990,000

23,890,000

14,990,000

استخر آب گرم BELEK UALL SUENO DELUXE BELEK

3,990,000

4,990,000

23,890,000

14,990,000

استخر آب گرم BELEK UALL TITANIC DELUXE BELEK

3,990,000

4,990,000

25,690,000

15,990,000

استخر آب گرم BELEK UALL SUSESI Luxury

3,990,000

9,890,000

25,890,000

15,990,000

استخر آب گرم LARA UALL DELPHIN IMPERIAL

3,990,000

4,990,000

30,890,000

18,990,000

استخر آب گرم LARA ALL TITANIC MARDAN PALACE

3,990,000

5,290,000

32,090,000

19,490,000

استخر آب گرم BELEK UALL VOYAGE BELEK

3,990,000

5,290,000

32,590,000

19,990,000

استخر آب گرم BELEK UALL SELECTUM LUXURY

3,990,000

5,290,000

33,890,000

20,490,000

استخر آب گرم BELEK UALL CORNELIA DELUXE RESORT

3,990,000

5,290,000

34,190,000

20,790,000

استخر آب گرم BELEK UALL CALISTA LUXURY RESORT

3,990,000

5,290,000

35,590,000

21,490,000

استخر آب گرم BELEK ALL THE LAND OF LEGEND

3,990,000

5,290,000

37,390,000

22,490,000

استخر آب گرم BELEK UALL CORNELIA DIAMOND

3,990,000

5,290,000

38,890,000

23,290,000

استخر آب گرم LARA UALL NIRVANA COSMOPOLITAN

3,990,000

5,290,000

53,190,000

31,290,000

استخر آب گرم BELEK UALL REGNUM CARYA

3,990,000

5,290,000

67,590,000

39,290,000

استخر آب گرم BELEK UALL MAXX ROYAL BELEK

ایرلاین

فرودگاه مقصد

فرودگاه آنتالیا

تاریخ رفت و برگشت

تاریخ رفت : بهمن 1400

ساعت رفت و برگشت

ساعت رفت 004:00 بامداد و ساعت برگشت 23:45 می باشد .

مدارک مورد نیاز

07 ماه اعتبار از تاریخ پرواز

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس – ترانسفر فرودگاهی – 6 شب و 7 روز اقامت در هتل – راهنمای فارسی زبان – خدمات طبق سرویس هتل – بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو

توضیحات تور

نرخ کودک زیر دو سال 990.000 تومان می باشد –هزینه بیمه برای افراد بالای 60 سال ، هزینه بیمه به عهده مسافر می باشد . -تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد – تست رایگان کرونا در پرواز رفت  – تور فوق با رعات تمامی پروتکل های بهداشتی کویید 19 برگزار می شود . -پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی می باشد .

اخبار مهم مرتبط با این تور