ثبت نام در تورهای لحظه آخری

کودک 2 – 6 کودک 6 – 12 یک تخته دو تخته سرویس تعداد شب نام هتل

2,295,000+5$

2,295,000+76$

2,295,000+99$

2,295,000+80$

BB 3 شب RIVA/ BULE STAR

2,295,000+5$

2,295,000+89$

2,295,000+119$

2,295,000+95$

HB 4 شب RIVA/ BULE STAR

2,295,000+5$

2,295,000+14$

2,295,000+22$

2,295,000+16$

ALL شب اضافه RIVA/ BULE STAR

2,295,000+5$

2,295,000+83$

2,295,000+121$

2,295,000+94$

ALL 3 شب ASKAR / GORGUD

2,295,000+5$

2,295,000+96$

2,295,000+147$

2,295,000+112$

ALL 4 شب ASKAR / GORGUD

2,295,000+5$

2,295,000+16$

2,295,000+29$

2,295,000+20$

ALL شب اضافه ASKAR / GORGUD

2,295,000+5$

2,295,000+85$

2,295,000+115$

2,295,000+90$

ALL 3 شب AZALIA

2,295,000+5$

2,295,000+96$

2,295,000+140$

2,295,000+107$

ALL 4 شب AZALIA

2,295,000+5$

2,295,000+16$

2,295,000+27$

2,295,000+19$

ALL شب اضافه AZALIA

2,295,000+5$

2,295,000+108$

2,295,000+114$

2,295,000+124$

ALL 3 شب NOBEL/BOULVAR/SIDE/AZCOT

2,295,000+5$

2,295,000+129$

2,295,000+136$

2,295,000+153$

ALL 4 شب NOBEL/BOULVAR/SIDE/AZCOT

2,295,000+5$

2,295,000+24$

2,295,000+50$

2,295,000+26$

ALL شب اضافه NOBEL/BOULVAR/SIDE/AZCOT

2,295,000+5$

2,295,000+95$

2,295,000+149$

2,295,000+103$

ALL 3 شب MY ROSE

2,295,000+5$

2,295,000+107$

2,295,000+180$

2,295,000+124$

ALL 4 شب MY ROSE

2,295,000+5$

2,295,000+19$

2,295,000+38$

2,295,000+23$

UALL شب اضافه MY ROSE

2,295,000+5$

2,295,000+97$

2,295,000+146$

2,295,000+109$

UALL 3 شب DAYS INN

2,295,000+5$

2,295,000+116$

2,295,000+180$

2,295,000+132$

UALL 4 شب DAYS INN

2,295,000+5$

2,295,000+21$

2,295,000+37$

2,295,000+25$

UALL شب اضافه DAYS INN

2,295,000+5$

2,295,000+104$

2,295,000+145$

2,295,000+108$

ALL 3 شب GREEN CITY

2,295,000+5$

2,295,000+126$

2,295,000+179$

2,295,000+130$

UALL 4 شب GREEN CITY

2,295,000+5$

2,295,000+24$

2,295,000+36$

2,295,000+25$

UALL شب اضافه GREEN CITY

2,295,000+5$

2,295,000+97$

2,295,000+105$

2,295,000+115$

UALL 3 شب ATROPAT

2,295,000+5$

2,295,000+120$

2,295,000+208$

2,295,000+140$

UALL 4 شب ATROPAT

2,295,000+5$

2,295,000+22$

2,295,000+45$

2,295,000+27$

ALL شب اضافه ATROPAT

ایرلاین

فرودگاه مقصد

فرودگاه باکو

تاریخ پرواز رفت و برگشت

مرداد و شهریور 98

ساعت رفت و برگشت

ساعت رفت 00:00 – ساعت برگشت 00 : 00

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر – اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی

توضیحات تور

نرخ کودک زیر 2 سال 495.000 تومان می باشد. – ارسال مبلغ 50% هزینه تور در موقع ثبت نام الزامی می باشد – پرواز و هتل به صورت چارتر و گارانتی می باشد و غیرقابل تغییر و کنسلی می باشد – ابرآسا پرواز مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور را به عهده نخواهد داشت .

اخبار مهم مرتبط با این تور