ثبت نام در تورهای لحظه آخری

  • قیمت بلیط
  • تهران – پکن – تهران
  • {{content-2}}
  • نوع ایرلاین
  • ماهان
  • {{content-2}}
  • قیمت
  • فغتفعت
  • {{content-2}}
تاریخ 01 شهریور
نام هتل سرویس نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک 6 – 12 کودک 2 – 6
ASEL


ALL Standard Room

5,995,000

 7,495,000

4,645,000 

2,495,000 

FIRST CLASS

FB Standard Room

6,495,000

8,195,000

4,845,000

2,695,000

HOLIDAY RESORT

ALL Standard Room

6,695,000

8,395,000

4,945,000

2,495,000

GARDEN OF SUN

ALL Standard Room

7,145,000

9,145,000

5,195,000

2,495,000

DIDIM BEACH RESORT  ELEGANCE

ALL Standard Room

7,295,000

9,395,000

5,245,000

2,495,000

ROXY LUXXURY MOON

UALL Standard Room

9,395,000

12,395,000

6,395,000

2,495,000

AQUASIS DELUXE

UALL Standard Room

11,195,000

15,195,000

7,295,000

2,495,000

ناریخ 02 شهریور
نام هتل سرویس نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک 6 – 12 کودک 2 – 6
ASEL


ALL Standard Room

5,995,000

 7,495,000

4,645,000 

2,495,000 

FIRST CLASS

FB Standard Room

6,495,000

8,195,000

4,845,000

2,695,000

HOLIDAY RESORT

ALL Standard Room

6,695,000

8,395,000

4,945,000

2,495,000

GARDEN OF SUN

ALL Standard Room

7,145,000

9,145,000

5,195,000

2,495,000

DIDIM BEACH RESORT  ELEGANCE

ALL Standard Room

7,295,000

9,395,000

5,245,000

2,495,000

ROXY LUXXURY MOON

UALL Standard Room

9,395,000

12,395,000

6,395,000

2,495,000

AQUASIS DELUXE

UALL Standard Room

11,195,000

15,195,000

7,295,000

2,495,000

تاریخ 06 شهریور
نام هتل سرویس نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک 6 – 12 کودک 2 – 6
ASEL


ALL Standard Room

5,995,000

 7,495,000

4,645,000 

2,495,000 

FIRST CLASS

FB Standard Room

6,495,000

8,195,000

4,845,000

2,695,000

HOLIDAY RESORT

ALL Standard Room

6,695,000

8,395,000

4,945,000

2,495,000

GARDEN OF SUN

ALL Standard Room

7,145,000

9,145,000

5,195,000

2,495,000

DIDIM BEACH RESORT  ELEGANCE

ALL Standard Room

7,295,000

9,395,000

5,245,000

2,495,000

ROXY LUXXURY MOON

UALL Standard Room

9,395,000

12,395,000

6,395,000

2,495,000

AQUASIS DELUXE

UALL Standard Room

11,195,000

15,195,000

7,295,000

2,495,000

تاریخ 08 شهریور
نام هتل سرویس نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک 6 – 12 کودک 2 – 6
ASEL


ALL Standard Room

5,995,000

 7,495,000

4,645,000 

2,495,000 

FIRST CLASS

FB Standard Room

6,495,000

8,195,000

4,845,000

2,695,000

HOLIDAY RESORT

ALL Standard Room

6,695,000

8,395,000

4,945,000

2,495,000

GARDEN OF SUN

ALL Standard Room

7,145,000

9,145,000

5,195,000

2,495,000

DIDIM BEACH RESORT  ELEGANCE

ALL Standard Room

7,295,000

9,395,000

5,245,000

2,495,000

ROXY LUXXURY MOON

UALL Standard Room

9,395,000

12,395,000

6,395,000

2,495,000

AQUASIS DELUXE

UALL Standard Room

11,195,000

15,195,000

7,295,000

2,495,000

تاریخ 09 شهریور
نام هتل سرویس نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک 6 – 12 کودک 2 – 6
ASEL


ALL Standard Room

5,995,000

 7,495,000

4,645,000 

2,495,000 

FIRST CLASS

FB Standard Room

6,495,000

8,195,000

4,845,000

2,695,000

HOLIDAY RESORT

ALL Standard Room

6,695,000

8,395,000

4,945,000

2,495,000

GARDEN OF SUN

ALL Standard Room

7,145,000

9,145,000

5,195,000

2,495,000

DIDIM BEACH RESORT  ELEGANCE

ALL Standard Room

7,295,000

9,395,000

5,245,000

2,495,000

ROXY LUXXURY MOON

UALL Standard Room

9,395,000

12,395,000

6,395,000

2,495,000

AQUASIS DELUXE

UALL Standard Room

11,195,000

15,195,000

7,295,000

2,495,000

تاریخ 13 شهریور
نام هتل سرویس نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک 6 – 12 کودک 2 – 6
ASEL


ALL Standard Room

5,995,000

 7,495,000

4,645,000 

2,495,000 

FIRST CLASS

FB Standard Room

6,495,000

8,195,000

4,845,000

2,695,000

HOLIDAY RESORT

ALL Standard Room

6,695,000

8,395,000

4,945,000

2,495,000

GARDEN OF SUN

ALL Standard Room

7,145,000

9,145,000

5,195,000

2,495,000

DIDIM BEACH RESORT  ELEGANCE

ALL Standard Room

7,295,000

9,395,000

5,245,000

2,495,000

ROXY LUXXURY MOON

UALL Standard Room

9,395,000

12,395,000

6,395,000

2,495,000

AQUASIS DELUXE

UALL Standard Room

11,195,000

15,195,000

7,295,000

2,495,000

تاریخ 15 شهریور
نام هتل سرویس نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک 6 – 12 کودک 2 – 6
ASEL


ALL Standard Room

5,995,000

 7,495,000

4,645,000 

2,495,000 

FIRST CLASS

FB Standard Room

6,495,000

8,195,000

4,845,000

2,695,000

HOLIDAY RESORT

ALL Standard Room

6,695,000

8,395,000

4,945,000

2,495,000

GARDEN OF SUN

ALL Standard Room

7,145,000

9,145,000

5,195,000

2,495,000

DIDIM BEACH RESORT  ELEGANCE

ALL Standard Room

7,295,000

9,395,000

5,245,000

2,495,000

ROXY LUXXURY MOON

UALL Standard Room

9,395,000

12,395,000

6,395,000

2,495,000

AQUASIS DELUXE

UALL Standard Room

11,195,000

15,195,000

7,295,000

2,495,000

تاریخ 16 شهریور
نام هتل سرویس نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک 6 – 12 کودک 2 – 6
ASEL


ALL Standard Room

5,995,000

 7,495,000

4,645,000 

2,495,000 

FIRST CLASS

FB Standard Room

6,495,000

8,195,000

4,845,000

2,695,000

HOLIDAY RESORT

ALL Standard Room

6,695,000

8,395,000

4,945,000

2,495,000

GARDEN OF SUN

ALL Standard Room

7,145,000

9,145,000

5,195,000

2,495,000

DIDIM BEACH RESORT  ELEGANCE

ALL Standard Room

7,295,000

9,395,000

5,245,000

2,495,000

ROXY LUXXURY MOON

UALL Standard Room

9,395,000

12,395,000

6,395,000

2,495,000

AQUASIS DELUXE

UALL Standard Room

11,195,000

15,195,000

7,295,000

2,495,000

تاریخ 01 شهریور

[wpdatatable id=5]

ناریخ 02 شهریور

[wpdatatable id=5]

تاریخ 06 شهریور

[wpdatatable id=5]

تاریخ 08 شهریور

[wpdatatable id=5]

تاریخ 09 شهریور

[wpdatatable id=5]

تاریخ 13 شهریور

[wpdatatable id=5]

تاریخ 15 شهریور

[wpdatatable id=5]

تاریخ 16 شهریور

[wpdatatable id=5]

ایرلاین

فرودگاه مقصد

فرودگاه دنیزلی

تاریخ پرواز رفت و برگشت

مرداد و شهریور 98 – روزهای چهارشنبه ، جمعه و شنبه ها

ساعت رفت و برگشت

ساعت رفت روزهای چهارشنبه و شنبه ها  02:30 و ساعت برگشت 05:30 – ساعت رفت روز های جمعه 00:30 و ساعت برگشت 03:45

مدارک مورد نیاز

کپی پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 310 ماهان-ترانسفر فرودگاهی-اقامت در هتل به مدت 6 شب و 7 روز ( خدمات طبق سرویس هتل )-راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو

توضیحات تور

نرخ نوزاد 195.000 تومان می باشد -برای کانفرم درخواست ، پرداخت 70% مبلغ الزامی می باشد -پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد – قیمت ها به تومان می باشد .

اخبار مهم مرتبط با این تور

تور در تاریخ 02 شهریور دارای مبلغ 400.000 تومان ، در تاریخ 06 شهریور دارای مبلغ 500.000 تومان ، در تاریخ 08 شهریور دارای مبلغ 300.000 تومان و در تاریخ 15 شهریور دارای مبلغ 1.200.000 تومان افزایش نرخ و در تاریخ های 13 و 16 شهریور دارای مبلغ 1.100.000 تومان افزایش نرخ می باشد .

[wpdatatable id=5]