تور کوش آداسی با پرواز آتا 04 شهریور 1401

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE LOCATION CONCEPT DBL SNG CHD W B CHD N B
2 PAPILLONADA 3 BB NET 11,490,000 13,890,000 8,490,000 8,490,000
3 ROXX ROYAL 4 HB 14,490,000 18,190,000 9,290,000 8,490,000
4 SURTEL HOTEL 3 ALL 14,890,000 18,890,000 9,390,000 8,490,000
5 ROYAL PALACE 4 ALL 16,390,000 21,190,000 9,690,000 8,490,000
6 PANORAMA HILL 4 ALL 18,490,000 24,590,000 10,290,000 8,490,000
7 LADONIA HOTEL ADAKULE 5 UALL 19,490,000 26,190,000 10,490,000 8,490,000
8 RAMADA SUITES 4 ALL 20,490,000 30,190,000 10,790,000 8,490,000
9 LABRANDA EPHESUS PRINCESS 5 UALL CLUB 22,490,000 36,590,000 11,290,000 8,490,000
10 GRAND BLUE SKY 4 UALL 22,890,000 37,090,000 11,290,000 8,490,000
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6