ثبت نام در تورهای لحظه آخری

کودک 2 – 6 کودک 6 – 12 یک تخته دو تخته تعداد شب نام هتل

1,690,000

1.820.000

1.935.000

1.820.000

3 شب LIKE/ DALIDA

1,800,000

1.860.000

2.015.000

1.860.000

4 شب

1,800,000

1.975.000

2.250.000

1.975.000

7 شب

1,800,000

1.860.000

2.130.000

1.935.000

3 شب POLO

1,800,000

1.910.000

2.275.000

2.015.000

4 شب

1,800,000

2.065.000

2.705.000

2.250.000

7 شب

1,800,000

1.935.000

2.325.000

2.015.000

3 شب BATONI / ROYALLUX

1,800,000

2.015.000

2.535.000

2.120.000

4 شب

1,800,000

2.250.000

3.160.000

2.430.000

7 شب

1,800,000

1.975.000

2.405.000

2.055.000

3 شب VEDZISI GARDEN

1,800,000

2.065.000

2.640.000

2.170.000

4 شب

1,800,000

2.340.000

3.340.000

2.520.000

7 شب

1,800,000

2.015.000

2.480.000

2.090.000

3 شب MOONLIGHT / GRANDGMP

1,800,000

2.120.000

2.470.000

2.220.000

4 شب

1,800,000

2.430.000

3.520.000

2.610.000

7 شب

1,800,000

1.975.000

2.640.000

2.170.000

3 شب SKY GEORGIA

1,800,000

2.065.000

2.950.000

2.325.000

4 شب

1,800,000

2.340.000

3.885.000

2.795.000

7 شب

1,800,000

2.015.000

2.870.000

2.285.000

3 شب PRIMAVERA/ GNG

1,800,000

2.120.000

3.260.000

2.480.000

4 شب

1,800,000

2.430.000

4.430.000

3.065.000

7 شب

1,800,000

2.285.000

3.260.000

2.480.000

3 شب SPORT TIME

1,800,000

2.480.000

3.780.000

2.740.000

4 شب

1,800,000

3.065.000

5.340.000

3.520.000

7 شب

1,800,000

2.170.000

3.340.000

2.520.000

3 شب COLOMBI / VILTON

1,800,000

2.325.000

3.885.000

2.795.000

4 شب

1,800,000

2.795.000

5.525.000

3.615.000

7 شب

1,800,000

2.250.000

3.650.000

2.675.000

3 شب LM CLUB

1,800,000

2.430.000

4.300.000

3.000.000

4 شب

1,800,000

2.975.000

6.250.000

3.975.000

7 شب

1,800,000

2.560.000

4.430.000

3.065.000

3 شب RADIUS / RAMADA

1,800,000

2.845.000

5.340.000

3.520.000

4 شب

1,800,000

3.700.000

8.070.000

4.885.000

7 شب

1,800,000

2.560.000

4.665.000

3.185.000

3 شب AMERI / AQUALIBERTY

1,800,000

2.845.000

5.655.000

3.680.000

4 شب

1,800,000

3.705.000

8.620.000

5.160.000

7 شب

1,800,000

1.700.000

5.210.000

3.455.000

3 شب AMBASSADPRI

1,800,000

1.700.000

6.380.000

4.040.000

4 شب

1,800,000

1.700.000

9.890.000

5.795.000

7 شب

1,800,000

3.260.000

6.185.000

3.965.000

3 شب HOLIDAY INN

1,800,000

3.780.000

7.680.000

4.720.000

4 شب

1,800,000

5.340.000

12.165.000

6.980.000

7 شب

1,800,000

4.625.000

8.135.000

4.940.000

3 شب BILTMORE

1,800,000

5.600.000

10.280.000

6.020.000

4 شب

1,800,000

8.525.000

16.715.000

9.255.000

7 شب
ایرلاین

هواپیمایی قشم ایر

فرودگاه مقصد

فرودگاه تفلیس

تاریخ پرواز رفت و برگشت

تاریخ همه روزه در اسفند 98

ساعت رفت و برگشت

ساعت رفت روزهای00:00 و ساعت برگشت 00:00

مدارک مورد نیاز

کپی پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر  – اقامت در هتل ( طبق سرویس هتل ) با صبحانه -تراسنفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی

توضیحات تور

حداقل اعتبار پاسپورت برای ورود به کشور گرجستان 6 ماه می باشد-نرخ کودک زیر 2 سال 250.000 تومان می باشد .-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
پرداخت 50% عالی الحساب در هنگام رزرو ضروریست در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد .-هزینه بیمه بالای 65 سال به عهده مسافر می باشد-تخت نفر سوم در صورت کانفرم هتل تایید می گردد.

اخبار مهم مرتبط با این تور