نوشته‌ها

نخستین تلگراف در ایران از این شهر مخابره شد

/
 رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان زنجان گفت: نخستین تلگرا…