نوشته‌ها

خیوس (Chios) / یونان

/
خیوس که توسط تنگه‌ای باریک از ترکیه جدا شده، مکانی ايده آل برای ل…