نوشته‌ها

 جزیره رودس ،یونان

/
Rhodes (یا جزیرۀ رودس) جزیره ای در یونان می باشد که در دریای اژۀ …