نوشته‌ها

,

بودای بزرگ لشان (چین)

/
مجسمه غول پيكر بوداي لشاندر بخش جنوبی استان سیچوان در چین…