نوشته‌ها

روزشمار: ۳۱ فروردین؛ قرار گرفتن نخستين ايستگاه فضایی به نام ساليوت-۱ در مدار زمين

اولین ایستگاه فضایی جهان به نام سالیوت ۱ در ۱۹ آوریل سال ۱۹۷۱ پرتاب شد…

روز نگار : ۲۳ فروردین؛ شب یوری، اولین سفر فضایی بشر

/
«شبِ یوری» نام جشنی بین‌المللی است که در ۱۲ آوریل هر سال در کشور…