نوشته‌ها

۲۸ مرداد؛ سالروز کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق

/
در روز ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ به دنبال موفقیت کودتا و سقوط کابینه دوم دولت مل…