نوشته‌ها

آیا هیتلر هنوز زنده است؟!؟! واقعیت یا شایعه ؟

/
آیزنهاور: شک دارم هیتلر مرده باشد! داستان ها در مورد مردن یا زنده بودن هیت…