نمونه کارها

هتل گرند سکنلار; استانبول (ترکیه)
هتل اربوی استانبول
هتل سیهانگیر استانبول ترکیه
هتل پلاتدمیر استانبول-ترکیه
هتل کنراد 5 ستاره
هتل مرکور

هتل رامادا شیشلی

هتل اس تایل

هتل اس تایل

هتل بای مورات گالاتا

هتل سیرین گلد