نمونه کارها

هتل لمردین سامویی
هتل سنتارا گرند بیچ
هتل نورا بوری
هتل ایمپیانا ریزورت
هتل پالم بیچ
هتل آرک بار
هتل ایبیس
هتل آماری آتریوم
هتل مونتین ریور ساید
هتل پرنس پالاس
هتل باس سوئیت
هتل ایبیس ساتورن
هتل اچ رزیدنس
هتل هپی لند
هتل شرایتون
هتل رویال کلیف