نمونه کارها

هتل شانگری لا کوالالامپور
هتل ریتز کارلتون
هتل لمردین
هتل وستین
هتل جی دبلیو ماریوت
هتل مجستیک
هتل اینترکنتینانتال
هتل شراتون ایمپریال
هتل گرند میلنیوم کوالالامپور
هتل رنایسانس
هتل رویال چولان
هتل مایا
هتل پاسیفیک ریجنسی
هتل کنکورد
هتل کروس
هتل دورست ریجنسی
هتل رویال بینتانگ
هتل دبلیو پی