نوشته‌ها

تخریب شبانه خانه تاریخی «ملکه توران» در تهران

/
بنای «ملکه توران» (همسر سوم رضاشاه) واقع در منطقه زعفرانیه، که …