نوشته‌ها

قلعه موزه اربونی، ایروان (ارمنستان)

/
دژ اربونیدژ اربونی دژی است مربوط به دوره پادشاهی اورارتو. ا…