نوشته‌ها

باند، شهر شانگهای (چین)

/
بانددی باند در واقع یک محل و کنار گذر ساحلی است که بسیار مش…