نوشته‌ها

گردشگری در چین (بخش دوم)

/
5-  غارهای موگاُوغارهای موگاو یک سیستم ۴۹۲ معبدی را در ۲۵ ک…