نوشته‌ها

پنج محوطه واردِ فهرست میراث جهانی یونسکو شدند

/
محوطه‌هایی از کشورهای یونان، اسپانیا، ترکیه، انگلیس و یک محوطه مشترک به…

 جزیره رودس ،یونان

/
Rhodes (یا جزیرۀ رودس) جزیره ای در یونان می باشد که در دریای اژۀ …