نوشته‌ها

Dehdaran-1140x855
, ,

استان بوشهر – روستای دهداران علیا

/
نام انگلیسی این روستا طبق پایگاه ملی نام های جغرافیایی ایران Dehda…