نوشته‌ها

AP090918030413web_944_1
,

پنج محوطه واردِ فهرست میراث جهانی یونسکو شدند

/
محوطه‌هایی از کشورهای یونان، اسپانیا، ترکیه، انگلیس و یک محوطه مشترک به…
4-The Metropol Parasol at the Plaza de la Encarnacíon in Seville, Spain